ПРИЛИВ СДИ (СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА) У СРБИЈУ ИЗРАЖЕНО У МИЛИЈАРДАМА ЕВРА

graph imageFlag divider

БРУТО ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ И ЗЛАТО У ПЕРИОДУ 2012-2023

graph imageFlag divider

ДЕВИЗНИ КУРС ДИНАРА НАСПРАМ ЕВРА, ПРОСЕК ПЕРИОДА

graph imageFlag divider

ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ ИЗРАЖЕНЕ У МИЛИЈАРДАМА ЕВРА, КРАЈ ПЕРИОДА

graph imageFlag divider

БУЏЕТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ УВЕЋАН ЈЕ 18 ПУТА У ПОРЕЂЕЊУ СА 2010. ГОДИНОМ

graph imageFlag divider

БРОЈ ДАНА СА ПРЕКОРАЧЕЊЕМ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА РМ10 У БЕОГРАДУ (РМ10 > 50 ΜG/M3)

graph imageFlag divider

СРЕДЊЕ ГОДИШЊЕ ВРЕДНОСТИ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА РМ10 У БЕОГРАДУ (РМ10 > 40 ΜG/M3)

graph imageFlag divider

БРОЈ ДАНА СА ПРЕКОРАЧЕЊЕМ ДНЕВНЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ СУМПОР ДИОКСИДА SO2 У БОРУ

graph imageFlag divider

СРЕДЊА ГОДИШЊА ВРЕДНОСТ СУМПОР ДИОКСИДА SO2 У БОРУ

graph imageFlag divider

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД - БДП

graph imageFlag divider

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАДА БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА (НЕТО), ЕУР

graph imageFlag divider

МИНИМАЛНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ПРОСЕК ПЕРИОДА, ИЗРАЖЕНО У ДИНАРИМА

graph imageFlag divider

МИНИМАЛНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ПРОСЕК ПЕРИОДА ИЗРАЖЕНО У ЕВРИМА

graph imageFlag divider

НЕТО ЗАРАДЕ, ПРОСЕК ПЕРИОДА, ИЗРАЖЕНО У ЕВРИМА

graph imageFlag divider

ПЛАТА ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ У ЕВРИМА

graph imageFlag divider

ПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА У ЕВРИМА

graph imageFlag divider

ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА ИЗРАЖЕНА У ЕВРИМА

graph imageFlag divider

СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ (15-24)

graph imageFlag divider

СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ АРС У ПРОЦЕНТИМА

graph imageFlag divider

ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

graph imageFlag divider

БУЏЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У МИЛИЈАРДАМА ДИНАРА

graph imageFlag divider

ПРИОЗВОДЊА ВОЋА У ТОНАМА

graph imageFlag divider

ИЗВОЗ ПОЉОПРИВРДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У МИЛИЈАРДАМА ЕВРА

graph imageFlag divider

ПЧЕЛАРСТВО - БРОЈ КОШНИЦА

graph imageFlag divider

ПОЉОПРИВРЕДА ОВЧАРСТВО

graph imageFlag divider

ПОЉОПРИВРДА ЖИТАРИЦЕ ИЗРАЖЕНО У ТОНАМА

graph imageFlag divider

БРОЈ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИХ ПАРКОВА У СРБИЈИ

graph imageFlag divider

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СРБИЈЕ У КИЛОМЕТРИМА

graph imageFlag divider

АУТО-ПУТЕВИ У СРБИЈИ У КИЛОМЕТРИМА - ПУН ПРОФИЛ

graph imageFlag divider

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

graph imageFlag divider

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ИЗРАЖЕНО У ЕВРИМА

graph imageFlag divider

БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА СУ СЕ ЛЕЧИЛА У ИНОСТРАНСТВУ

graph imageFlag divider

БРОЈ ДЕЦЕ НА ЛЕЧЕЊУ ОД РЕТКИХ БОЛЕСТИ ПО ГОДИНАМА

graph imageFlag divider

СРЕДСТВА УЛОЖЕНА У ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ У МИЛИЈАРДАМА ДИНАРА

graph imageFlag divider

ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ ГОДИШЊЕ КОЈИ ЈЕ ЛЕЧЕН У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ СУ ИХ ЛЕЧИЛИ СТРАНИ СТРУЧЊАЦИ У СРБИЈИ, ПО ПЕРИОДИМА

graph imageFlag divider

СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ КОЈА БОЛУЈУ ОД РЕТКИХ БОЛЕСТИ У МИЛИЈАРДАМА ДИНАРА

graph imageFlag divider

БРОЈ УРАЂЕНИХ ПОСТУПАКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ (ВТО)

graph imageFlag divider

СРЕДСТВА ИЗДВОЈЕНА ЗА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ (ВТО) У МИЛИЈАРДАМА ДИНАРА

graph imageFlag divider

СРЕДСТВА ИЗДВОЈЕНА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ (ВТО)

graph imageFlag divider